Справки по ЕГН и ПИК

 

Справки за осигурителен стаж и доход

Справка за социално осигуряване

 

Справки за парични обезщетения и помощи

Справка за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО

 

Справка за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО,
статус на обработка и изплащане

 

Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ
за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО

 

Справки за парични обезщетения за безработица

Ново  Справка за изплатени парични обезщетения за безработица

 

Ново  Справка за регистрирани заявления за отпускане
на парични обезщетения за безработица

 

Справки със сертификат по ЕГН

Доставчиците, които имат разрешение да издават електронен подпис в България са: